Petra Gulli style=

Petra Gulli

1. varamedlem
Kjeld-Enok style=

Kjeld-Enok

2. varamedlem
Karl-Erik Aalen style=

Karl-Erik Aalen

Leder
Jan Øverby style=

Jan Øverby

Nestleder Sekretær
Tor-Erik Lunde style=

Tor-Erik Lunde

Kasserer
Even Moen style=

Even Moen

Kameratstøtte leder Familiestøtte leder Styremedlem
Svein Olaf Skrataas style=

Svein Olaf Skrataas

Styremedlem